Arrangører

Kære foreningsledere og arrangører

Børnene har brug for os. Og vi savner børnene. Heldigvis er der allerede mange gode aktivitetstilbud på Sommer i Sorø hjemmesiden – tak for det! Men der er plads til flere – og i år er mulighederne blevet ekstraordinært udvidet:

Sportsrådets tilskud til foreninger med gratis aktiviteter er således i år blevet hævet til 200 kr./time pr. aktivitet til deling mellem instruktørerne og max-længden pr. dag på 3 timer er blevet ophævet – også for allerede indsendte aktiviteter. 

Tilskud til særlige sommeraktiviteter
Regeringens særlige tilskud til sommeraktiviteter i 2020 har desuden skabt nogle helt nye muligheder for at udvide eksisterende aktiviteter eller udvikle helt nye: For eksempel:

 • Tilskud til udvidelse af nuværende aktiviteter (længde/frekvens/deltagerantal)
 • Tilskud til køb af materialer
 • Tilskud til leje af eksterne faciliteter
 • Tilskud til honorar for ekstern konsulentbistand, underholdning, musik,
  foredragsholder osv.
 • Gratis værnemidler, håndsprit mv. kan bestilles hos Sorø Kommune (se nedenfor)

Vær opmærksom på, at der skal være tale om en ny aktivitet eller en udvidelse af en eksisterende aktivitet. Allerede planlagte aktiviteter kan ikke få tilskud i den allerede planlagte form.

Der skal ansøges om tilskuddet, som skal gå 100 % målrettet til sommerferieaktiviteten – der er et særligt skema til sommerferieaktiviteter på Sportsrådets hjemmeside. Du finder det HER.  

Tiden er knap. Send os ideer – også de løse!
Sommeren er over os. Og selv om ferien er lang, så haster det. Så send os din idé – også selvom aktiviteten ikke er helt på plads! Vi er klar til dialog og følger op på alt.

Inspiration
Hent gerne inspiration fra sidste års Aktivitetshæfte, som du finder HER.

Opdateringer hver dag – hele sommeren
Der er ikke trykt hæfte i år. Til gengæld vil hjemmesiden Sommer i Sorø  blive intensivt markedsført. Der bliver uddelt en flyer i skolen til alle folkeskolebørn og siden bliver markedsført via skole/elev/forældreplatformen AULA.

Der bliver desuden ophængt plakater og lagt flyers til uddeling på strategiske steder, daglige opdateringer med aktuelle aktivitetsforslag på lokale, sociale medier i hele kommunen samt ugentlige annoncer og omtaler i den lokale presse. 

Værnemidler

Alt skal naturligvis gennemføres under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens aktuelle anbefalinger om hygiejne og kontakt. Du kan læse den aktuelle anbefaling fra DIF/DGI på deres hjemmeside. Er du i tvivl om tolkningen, er du altid velkommen til at kontakte Sorø Kommunes værnemiddelteam på vaernemidler@soroe.dk.

*) Ret til ændringer forbeholdes.

Vigtig information til arrangører: Der skal være indhentet børneattest på alle instruktørerne, medhjælpere mv. – fra 15 år og opefter

 • Aktiviteten skal have et fagligt, trivselsmæssigt eller kriminalpræventivt sigte
 • Aktiviteten skal være målrettet børn i aldersgruppen 6-17 år
 • Der skal kunne aflægges regnskab for aktiviteten/brug af puljemidler
 • Efter afholdelse af aktiviteten skal deltagerantal kunne oplyses